Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

 pályázatot hirdet

 a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

 aljegyző

 munkakör betöltésére.

 

 

 A közszolgálati jogviszony időtartama:

 Határozott idejű 2017.10.30. - 2019.10.30 -ig tartó közszolgálati jogviszony.

 Foglalkoztatás jellege:

 Teljes munkaidő.

 A munkavégzés helye:

 -          Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal (8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.)

 -          Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Nemesvidi Kirendeltsége

 -          Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal Somogysámsoni Kirendeltsége

 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése és a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma:

 9 fő

 
Jogállás, illetmény és juttatások:

 A  jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 
Pályázati feltételek:

 ·         Magyar állampolgárság,

 ·         Cselekvőképesség,

 ·         Büntetlen előélet,

 ·         Felsőfokú képesítés,

 ·         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 ·         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

 ·         Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,

 ·         Közigazgatási szakvizsga

 ·         Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

 ·         Nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok.

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 ·         közigazgatásban szerzett vezetői gyakorlat, jegyzői gyakorlat.

 ·         helyismeret

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 ·         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

 ·         Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló okirat egyszerű másolata.

 ·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy megkérésének igazolása.

 ·         Munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelést.

 ·         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 ·         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázati anyagba betekinthessen.

 ·         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

 ·         Nyilatkozat, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:

 A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október25.

 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Babina Bernadett jegyző nyújt, a 85/310-323-as telefonszámon.

 
A pályázatok benyújtásának módja:

 ·         Postai úton, a pályázatnak a Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8734 Somogyzsitfa, Május 1 u. 64.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: aljegyző.

 

·         Személyesen: Dr. Babina Bernadett jegyző, Somogy megye, 8734 Somogyzsitfa, Május 1 u. 64.

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27.

 

 

louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin soldes air max pas cher nike air max pas cher louboutin pas cher louboutin soldes louboutin pas cher louboutin soldes nike tn nike tn pas cher tn pas cher tiffany outlet online tiffany outlet louboutin pas cher louboutin soldes hogan outlet hogan outlet online scarpe hogan outlet tiffany outlet tiffany outlet italia hogan outlet hogan outlet online scarpe hogan outlet air jordan air jordan pas cher jordan pas cher air jordan site officiel air max pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher