Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Somogyzsitfa Községi Önkormányzat

falugondnok

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8734 Somogyzsitfa, Május 1 u. 64.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki és egyéb feladatok (közterület és intézmény karbantartási) feladatok, a Szociális törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá az önkormányzat által elfogadott Szakmai programban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

§          8 Általános iskolai végzettség,

§          B kategóriás jogosítvány, vezetői gyakorlat

§          magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          szakmai önéletrajz;

§          30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§          legmagasabb iskolai végzettséget és/vagy egyéb végzettséget igazoló okiratok másolatai

§           vezetői engedély másolata;

§          nyilatkozat arról, hogy vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés megszerzését

§    nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul,

§          háziorvosi igazolás egészségügyi alkalmasságról (munkakör betöltése után)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         helyismerettel rendelkező

§         szociális érzékenység

§         eseti jelleggel hétvégi munka

§         szakmunkás végzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ  a 85-310-323 -os telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Somogyzsitfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8734 Somogyzsitfa, Május 1 u. 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: falugondnok.

§         Személyesen: Papp János - polgármester, Somogy megye, 8734 Somogyzsitfa, Május 1 u. 64.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         helyben szokásos módon – 2017. augusztus 31.

§         www.somogyzsitfa.hu (honlapon) - 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

louboutin pas cher chaussure louboutin pas cher louboutin soldes air max pas cher nike air max pas cher louboutin pas cher louboutin soldes louboutin pas cher louboutin soldes nike tn nike tn pas cher tn pas cher tiffany outlet online tiffany outlet louboutin pas cher louboutin soldes hogan outlet hogan outlet online scarpe hogan outlet tiffany outlet tiffany outlet italia hogan outlet hogan outlet online scarpe hogan outlet air jordan air jordan pas cher jordan pas cher air jordan site officiel air max pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher air max pas cher air max pas cher